Sluit

UPDATE : (half) overbruggingsrecht

Terug naar overzicht

Volledig overbruggingsrecht

Als je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters (hoofdberoeper met verlaagde sociale bijdragen gedurende 1ste 4 kwartalen);
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn.

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Om een uitkering overbruggingsrecht te genieten, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • ofwel actief in de horecasector, zelfs wanneer je niet helemaal sluit;
 • ofwel actief in de bouwsector (paritair comité 124);
 • ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat); 
 • ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt. In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Je mag het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je hebt in maart en april recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Hoeveel bedraagt de uitkering ?

 • Je werkt in de horeca, bouw of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 • Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, ofwel maart en april.

Wat als je een andere uitkering geniet ?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut) of als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis;
 • het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

half overbruggingsrecht

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op een (half) overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37); wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen). 
 • de actieve gepensioneerde zelfstandigen; wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen).

Hoeveel bedraagt het halve overbruggingsrecht ?

Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:

 • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
 • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

Opgelet: het betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep / actieve gepensioneerde zelfstandige aanspraak kan maken. Indien hij of zij reeds een vervangingsinkomen geniet, wordt de financiële uitkering mogelijk verminderd. M.a.w. cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is in bepaalde gevallen wel mogelijk.

waar aanvragen ?

De aanvraag van het overbruggingsrecht gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds. De eerste uitbetalingen gebeuren begin april.

update : verlening van de coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 3 mei 2020. Er is momenteel nog geen bevestiging dat het overbruggingsrecht wordt verlengd.

Concreet kan je dus nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de maand mei. Wordt het overbruggingsrecht verlengd en diende je al een aanvraag overbruggingsrecht in voor de maanden maart en/of april, dan zal je wellicht geïnformeerd worden via je sociaal verzekeringsfonds over de concrete richtlijnen voor de verlenging van jouw aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent het (halve) overbruggingsrecht kan je steeds contact opnemen met je sociaal verzekeringsfonds.

Schematisch voorstelling door ACERTA

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten