Sluit

Thuiswerk opnieuw verplicht

Terug naar overzicht

Verplichting thuiswerk

Thuiswerk is opnieuw verplicht sinds 20.11.2021 bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. De verplichting geldt niet als dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De werkgever moet de personen die niet kunnen telethuiswerken een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Registratie

De werkgever moet maandelijks per vestigingseenheid het totale aantal personen doorgeven dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze registratie gebeurt zoals voorheen via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op haar portaalsite. De eerste registratie moet gebeuren tegen uiterlijk 30.11.2021 (aangifte van de situatie op 24.11.2021).

Deze registratieplicht is niet van toepassing op KMO's waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, in de gezondheidszorg en in het onderwijs

Terugkeermomenten

Ondernemingen mogen in onderling akkoord met de personen die bij hen werkzaam zijn terugkeermomenten inplannen voor personen waarvoor thuiswerk verplicht is (men kan hier dus niet toe verplicht worden). Doel is om het psychosociaal welzijn en de teamgeest van de werknemers te bevorderen.


Deze terugkeermomenten mogen:

  • maximum één dag per week per persoon bedragen tot en met 12.12.2021; en
  • maximum twee dagen per week per persoon bedragen vanaf 13.12.2021.

 

Tot en met 12.12.2021 mag per dag maximum 20% van de personen voor wie thuiswerk verplicht is tegelijk aanwezig zijn in de vestigingseenheid. Vanaf 13.12.2021 mag dit maximum 40% zijn. Voor KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn geldt een uitzondering. Daar mogen maximum vijf personen, voor wie telewerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn.

Wie een telewerkbare functie uitoefent maar toch op het werk aanwezig is in het kader van deze terugkeermomenten, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.
 

Voor meer info

Zie website socialsecurity.be

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten