Sluit

Je BVBA is een BV!

Terug naar overzicht

In de volksmond staat een “BV” voor “Bekende Vlaming”. Maar sedert mei vorig jaar staat deze afkorting ook gekend als een “Besloten Vennootschap”, de opvolger van de vroegere BVBA.

De “Besloten Vennootschap” zag het levenslicht op 01 mei 2019, de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (kortweg WVV). Met deze nieuwe wet werd het aantal vennootschapsvormen sterk teruggedrongen, waarbij de BV telt als dé basisvennootschapsvorm bij uitstek voor KMO-ondernemers. De BV vervangt de vroegere BVBA, de starters-BVBA en de EBVBA en biedt een pak meer vrijheid en flexibiliteit. Zo heb je bijvoorbeeld niet langer een minimum startkapitaal nodig van 18.550,00 euro.

Op vandaag kan je dus geen nieuwe BVBA meer oprichten, maar wel een BV die volledig conform het nieuwe WVV is.

Statuten aanpassen?

Alle vennootschappen opgericht voor de inwerkingtreding van het nieuwe WVV blijven uiteraard bestaan. De wet voorziet een overgangsperiode waarbij je uiterlijk tegen 31/12/2023 de statuten van je vennootschap dient af te stemmen op de nieuwe wetgeving. Concreet moet je met je BVBA voor 2024 een bezoek te brengen aan je notaris. Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid kunnen hun statuten aanpassen via hun boekhouder of accountant.

Uiteraard dien je niet te wachten tot het allerlaatste moment. Het is aangewezen om bij een adreswijziging of bij ontslag / benoeming van een bestuurder, te opteren om je volledige statuten aan te passen conform het nieuwe WVV. Waarom dubbele kosten maken, nietwaar?

Nu al gevolgen voor bestaande BVBA’s?

Ja. Al bracht je de statuten van je vennootschap nog niet in regel met het nieuwe WVV, zijn er op 1 januari 2020 een aantal dwingende maatregelen van kracht geworden. Dit betekent dat je niet kan afwijken van deze regels ook al bepalen de statuten van je vennootschap iets anders.

Sedert die datum worden alle BVBA's automatisch BV genoemd. Voortaan moet je op al je facturen, vennootschapsdocumenten, stempels, website, ... de vermelding BVBA moeten aanpassen naar BV.

Een tweede wijziging is de verandering van de benaming zaakvoerder naar bestuurder. Sinds 1 januari ben je niet langer zaakvoerder van je BVBA, maar bestuurder van je BV.

Naast deze wijzigingen qua bewoordingen, zijn er uiteraard nog andere regels van toepassing geworden. De voornaamste zijn:

  • Afschaffing van het begrip “kapitaal” binnen een BV. Het bestaande kapitaal  en de wettelijke reserve worden automatisch omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening;
  • Een winstuitkering onder de vorm van een tantième of een dividend kan niet meer zonder een netto-actieftest en liquiditeitstest. Deze testen stellen grenzen aan de hoogte van je uitkering. Het niet naleven van deze testen brengt hoofdelijke aansprakelijkheid met zich mee, alsmede een terugbetaling van de uitkering;
  • Andere spelregels bij een tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de vennootschap;
  • Afschaffing van het dubbele bestuursmandaat. Je mag dus niet langer bestuurder zijn in je vennootschap als natuurlijk persoon en bestuurder / vaste vertegenwoordiger via een andere vennootschap;

Deze opsomming omvat zeker niet alle wijzigingen maar geeft je al een idee over de belangrijkste zaken waarmee je sedert 1 januari 2020 rekening moet mee houden.

Had je graag meer informatie of advies gekregen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht ? Stel je zich de vraag of het nu al interessant zou zijn om de statuten van je vennootschap aan te passen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten