Sluit

De hinderpremie

Terug naar overzicht

Bij volledige sluiting!

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige hinderpremie van 4.000 euro en als ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten een sluitingspremie van 160 euro per dag.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • een vennootschap met minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
  • de onderneming of zelfstandige is actief volgens de KBO;
  • de onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
  • de premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

aanvraagprocedure hinderpremie

Aanvragen kan op de website via deze link, uiterlijk op 19 mei 2020. Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

aanvraagprocedure sluitngspremie

Voor elke bijkomende verplichte sluitingsdag na 5 april 2020 krijg je een vergoeding van 160 euro per dag. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen. Een extra aanvraag is niet nodig.

Bezoek de website van VLAIO

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten