Sluit

De digitale meter : een kans voor KMO’s?

Terug naar overzicht

De klassieke elektriciteitsmeter

Iedereen heeft er een

 

De elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen die je niet verbruikt wordt aan het distributienet geleverd. Op dat moment draait je analoge elektriciteitsmeter achteruit. Als je meer stroom verbruikt dan de zonnepanelen op dat moment produceren, dan neem je stroom af van het elektriciteitsnet en draait je teller vooruit.

Dat lijkt eenvoudig genoeg, maar wat betekent dit voor de kosten? Bij een afname van het net van 75 kWh en een injectie van 25 kWh, geeft de teller een afname van 50 kWh weer. De kosten worden berekend op basis van de afname van 50 kWh, terwijl de circulatie 100 kWh bedraagt: 75 in de ene richting en 25 in de andere. Wie geen zonnepanelen heeft, betaalt kosten op de volledige afname. Met de analoge meters is het onmogelijk vast te stellen hoeveel stroom een eigenaar van zonnepanelen precies afnam van het net. Er bestaat dus een vorm van discriminatie.

Om deze discriminatie weg te werken werd op 1 juli 2015 het prosumententarief ingevoerd. Dit is een vergoeding voor het gebruik van het distributienetwerk, verschuldigd door de eigenaars van zonnepanelen die zowel produceren en consumeren, gebaseerd op de capaciteit van de geïnstalleerde omvormers.

De komst van de digitale elektriciteitsmeter maakt komaf met onduidelijkheid.

Binnenkort worden de analoge meters vervangen door digitale meters. Deze nieuwe, slimme meters zullen de netbeheerders betere inzichten opleveren over het gebruik van het net. De digitale meters registreren de productie en het verbruik van elektriciteit afzonderlijk. Zo zullen ze bij eigenaars van zonnepanelen exact weten hoeveel stroom er van het net gehaald werd. Daarop worden dan de tarieven toegepast. Net zoals bij de andere elektriciteitsverbruikers dus.

Impact op rendement

De digitale meter registreert nauwgezet het gebruik van het elektriciteitsnet waardoor de kosten voor het gebruik van het net aangerekend kunnen worden. Hogere netkosten betekenen uiteraard een lager rendement van de investering. Zowat alle regeringspartijen zijn het erover eens dat het rendement van de investering in zonnepanelen moet behouden blijven. Daarom werd de invoering van de digitale meters al meermaals uitgesteld. Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) maakt zich sterk dat eigenaars van zonnepanelen geen digitale meters krijgen zolang er geen duidelijkheid bestaat over de impact op het rendement. Toch is de uiteindelijke invoering ervan onvermijdelijk, want dit wordt opgelegd door de Europese Unie. Tegen 2020 moet 80% van de elektromagnetische meters vervangen zijn.

Minder afname, minder betalen

In afwachting van meer duidelijkheid weten we alleen dat het prosumententarief verdwijnt en dat de reële afname de berekeningsbasis wordt voor de nettarieven. Hoe minder afname van het net, hoe minder je dus betaalt. Met een onmiddellijk verbruik van 30 à 35% van de zelf opgewekte energie zullen de nettarieven lager uitvallen dan het huidige prosumententarief. Voor de werkende mens - veelal overdag aan het werk - is dit uiteraard niet zo evident. Voor KMO’s daarentegen lijkt dit wel een zeer haalbare kaart.

Ideaal investeringsmoment

De lagere netvergoedingen door een hoog onmiddellijke verbruik en investeringsaftrek van 20% maakt van zonnepanelen een ideale investering.

Bovendien draag je zo als KMO actief bij aan een oplossing van het klimaatprobleem. Mooi meegenomen, nietwaar?

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten