Sluit

Beschermen van naam of product?

Terug naar overzicht

Hoe sterker uw merknaam, hoe ruimer uw bescherming.

In de Bloomberg Innovation Index, de overzichtstabel van 's werelds meest innovatieve landen, klom België in 2019 van de 14de naar de 13de plaats.

Deze 13de plaats duidt aan dat er in België heel wat creativiteit schuilt. Deze creativiteit brengt met zich mee dat elke nieuwe onderneming of elk nieuw product een naam dient te krijgen. Om deze naam te beschermen, kan het aangewezen zijn om over te gaan tot een merkenregistratie.

Merkonderzoek

Alvorens over te gaan tot een merkregistratie is het belangrijk om na te gaan of uw merk voldoende onderscheidend is van andere merken. Hiertoe kan een dienstverlener als KOB een onderzoek verrichten.

Merkregistratie

Om je product- of dienstnaam deugdelijk te beschermen dien je deze als merk te registreren. Zonder registratie kan je geen beroep doen op merkenrechtelijke bescherming en kan je niet optreden tegen derden die een identieke of soortgelijke naam gebruiken.

 

Bevoegde dienstverleners denken met je mee en geven advies over de beste mogelijkheid om uw merk vast te leggen. Dit geldt zowel voor :

  • het territorium waarbinnen je de bescherming wenst (bijvoorbeeld in de Benelux of Europese Unie);
  • de manier waarop het merk vastgelegd zou kunnen worden (bijvoorbeeld als beeldmerk of als woordmerk);
  • de juiste indeling in de zogenaamde waren- en dienstenklassen.

 

De effectieve beoordeling of het merk onderscheidend genoeg is gebeurt door het Benelux Bureau (de officiële instantie). Zo worden beschrijvende namen geweigerd. Na goedkeuring wordt het merk gepubliceerd voor oppositiedoeleinden. Gedurende 2 maand kunnen oudere merkeigenaars verzet aantekenen tegen deze aanvraag. Indien er geen verzet komt, wordt het merk geregistreerd. U mag dan het ® -teken gebruiken.

 

De gemiddelde duurtijd tot registratie in de Benelux bedraagt 3 à 4 maand.

Meer info of indienen aanvraag: www.kob.be

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten